Home » Shërbimet

Shërbimet

 

Shërbime noteriale

 

Prona të luajtshme dhe të paluajtshme

Familje & Trashëgimi

Tregtarë & Shoqëri Tregtare

Shërbime përkthimi për gjuhën gjermane

Ofrojmë shërbime përkthimi zyrtar dhe gjyqësor të gjuhës gjermane dhe asaj shqipe të fushave të ndryshme, si:

Çmimet janë të përcaktuara në bazë të Udhëzimeve të Ministrisë së Drejtësisë.

Adresa e zyrës

Kontakti

Telefoni:

E-mail: