Slide Shërbime noteriale dhe përkthimi nga Valbona Gerlica. Qëllimi ynë është t'ju ofrojmë shërbime cilësore dhe profesionale, përmes një procesi sa më të lehtë dhe të drejtpërdrejtë që të jetë e mundur. KONTAKTONI TANI

Shërbime Përkthimi dhe Noterizimi - ONLINE

Valbona Gërlica, si përkthyese zyrtare e Gjuhës Gjermane, ofron shërbime përkthimi dhe noterizimi ONLINE, të çdo dokumenti (vendime të Gjykatave, njohje të diplomave, përkthime tekstesh, çertifikata të ndryshme etj.).

Shërbimet tona

Konsulencë Juridike

Ofrojmë shërbime të konsulencës ligjore për çështje të ndryshme, udhëzime dhe këshilla.

Shërbime Noteriale

Bëjmë noterizimin e dokumenteve tuaja, por edhe me legalizimin e mëtejshëm.

Shërbime Përkthimi

Ofrojmë shërbime profesionale përkthimi të përshtatshme për qëllime zyrtare.

Shërbime tjera

Ofrojmë një gamë të gjerë shërbimesh tjera sipas tarifave të përcaktuara nga Ministria e Drejtësisë.

Notere dhe përkthyese e licensuar!

0 Klientë të shërbyer
0+ Vjet përvojë në noterizim të dokumenteve
0 Vendndodhje e përshtatshme në Shqipëri

Shërbime të besuara noteriale në një mjedis miqësor dhe profesional.

Adresa e zyrës

Kontakti

Telefoni

E-mail: